Пътят...

Преди много години /ок.1997/ двадесет и седем деца били избрани от съдбата да бъдат приети в най-големия храм на науките и знанието в цялата област. В продължение на една година те трябвало да се трудят неуморно за да се докажат и защитят мястото си. След една година, се провел изпит и те всички показали отлични резултати, но някои от тях решили да се преместят в други храмове и поради това били заместени от не по-малко шарени образи. Така се образувал "Г" Клас...

Последвали много изпити, олимпиади и оценки и децата продължавали да се изявяват. Но това не било толкова важно....


По - важното било, че всеки образ получил възможност за развитие на своите таланти и подкрепа от учителите в храма....

Така след пет години децата вече били пораснали и момичетата се били превърнали в хубави и умни жени, а момчетата в големи и силни мъже и всеки бил различен от другия, по свой собствен начин, дори и близнаците....

Но настъпили немирни времена /ок.2003/ и те всички трябвало да покажат какво са научили в храма. Боевете били жестоки, но те всички се показали като храбри войни и в битките за висшите храмове, успели да завоюват 46 шестици, 17 от които пълни. И след това, както най - често става в приказките, три дни яли, пили и се веселили, че чак до края на лятото....

Copyright Tsvetan Asamov© 2003
Text & Photos by Nataliya Peteva & Gergana Ilieva
All Rights Reserved